Οι παρακάτω όροι εφαρμόζονται από όλους τους χρήστες της οικογένειας εφαρμογών «Polipragmon», από εδώ και εξής αναφερόμενης ως «υπηρεσίας».

Γενικοί Όροι

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, οι λέξεις «εσύ», “εσείς”, “σας” ή άλλοι παρόμοιοι όροι παραπέμπουν στο χρήστη και στη συμφωνία του με αυτούς τους Όρους Χρήσης καθώς και σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που, χρησιμοποιεί την «υπηρεσία». Κατά συνέπεια, το πρόσωπο που συμφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης δηλώνει και εγγυάται για τον εαυτό του, και για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου προσώπου που αυτός ή αυτή φιλοδοξεί να ενεργούν για λογαριασμό καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που χρησιμοποιεί την «υπηρεσία», ότι αυτός ή αυτή είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος/η για λογαριασμό του/της και για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου να συμφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης και να συμμορφώνεται με αυτούς.

Ο Φορέας και οι διαχειριστές, διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώνουν και αλλάζουν τους παρόντες όρους χρήσης της «υπηρεσίας», οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Αποτελεί ευθύνη των χρηστών να ενημερώνονται για τους τρέχοντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, όταν χρησιμοποιεί την «υπηρεσία». Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, θα αντανακλώνται στην παραπάνω ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης. Εφόσον ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί την «υπηρεσία», δηλώνει ρητά ότι συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και τροποποιούνται, αποτελούν τη σύμβαση μεταξύ χρηστών της «υπηρεσίας» και του Φορέα. Για τη χρήση της ««υπηρεσίας»» είναι απαραίτητη η αποδοχή των παρακάτω όρων.

Υποχρεώσεις Χρηστών

 • Η εφαρμογή βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία και ενδέχεται να παρατηρηθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της χρήσης της.
 • Αιτήματα και παράπονα πρέπει να σχετίζονται με τις αντίστοιχες κατηγορίες που ο Φορέας υποδέχεται. Η «υπηρεσία» δεν ενδείκνυται για κάθε είδους επικοινωνία με το Φορέα. Για επείγοντα περιστατικά ή για οποιοδήποτε θέμα θεωρεί ο χρήστης ότι πρέπει να διαθέτει μια επίσημη απάντηση, μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες Δ/νσεις του Φορέα.
 • Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση ή επισύναψη οποιουδήποτε υλικού το οποίο είναι προσβλητικό, χυδαίο, απεχθές, ενοχλητικό, άσεμνο, ανήθικο, παράνομο, αναληθές, συκοφαντικό, ανακριβές, επιθετικό, απειλητικό, βλάσφημο, σεξιστικό, ρατσιστικό, προς την ιδιωτικότητα κάποιου προσώπου, προοριζόμενο μόνο για ενήλικες, ή οτιδήποτε άλλο, που παραβιάζει οποιουσδήποτε διεθνείς και εθνικούς νόμους, κανονισμούς και ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα δεν επιτρέπονται τυποποιημένες αναφορές ή διαφημίσεις.
 • Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση αρχείων που περιέχουν λογισμικό, ιούς, κατεστραμμένη δομή, ή άλλο υλικό που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ή δικαιώματα ιδιωτικής ζωής) εκτός αν ο χρήστης είναι ιδιοκτήτης ή ελέγχει τα δικαιώματα ή έχει λάβει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις.
 • Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση αγαθών ή/και υπηρεσιών για οποιοδήποτε επαγγελματικό σκοπό, εκτός εάν το επιτρέπει ρητά ξεχωριστή συμφωνία με το Φορέα.
 • Οι διαχειριστές της «υπηρεσίας» δεν εγγυώνται την ακρίβεια, αρτιότητα, ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας δημοσιεύεται. Οι καταχωρήσεις αποτελούν προσωπικές απόψεις και εμπειρίες των χρηστών, και όχι κατ’ ανάγκη απόψεις ή/και εμπειρίες των διαχειριστών της «υπηρεσίας» ή του Φορέα.
 • Οποιοσδήποτε χρήστης πιστεύει ότι κάποιο δημοσιευμένο αίτημα, παράπονο ή πρόταση είναι ανάρμοστο, παρακαλείται να ειδοποιήσει άμεσα τους διαχειριστές της «υπηρεσίας» μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα. Οι διαχειριστές και ο Φορέας διατηρούν επιφύλαξη του δικαιώματος διαγραφής ανάρμοστου περιεχομένου, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι είναι αναγκαία η διαγραφή. Εξαιτίας της φύσης της «υπηρεσίας», δεν είναι πάντα δυνατόν η δικαιολογημένη διαγραφή μιας καταχώρησης να πραγματοποιηθεί άμεσα.
 • Ο χρήστης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των καταχωρήσεών του, όντας υπόλογος για οποιαδήποτε οικονομική ή νομική υποχρέωση προκύψει εξαιτίας της κακής χρήσης της «υπηρεσίας». Οι Διαχειριστές και ο Φορέας διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα πραγματικά στοιχεία του χρήστη, σε περίπτωση ηθικής ή/και υλικής βλάβης που προκύπτει από χρήση που παραβιάζει τους όρους χρήσης της «υπηρεσίας».
 • Ο χρήστης έχει την δυνατότητα επισύναψης υλικού πολυμέσων σε κάθε καταχώρηση. Με την επιλογή και την μεταφόρτωση του υλικού, ο χρήστης αποδέχεται την χρήση άδειας τύπου Creative Commons η οποία επιτρέπει την ελεύθερη διανομή του υλικού, με την προϋπόθεση πως θα γίνεται αναφορά στο δημιουργό, για μη εμπορική χρήση, και με απαγόρευση αλλοίωσης ή τροποποίησης του έργου. Λεπτομέρειες της άδειας υπάρχουν εδώ. O χρήστης εξακολουθεί να κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού πολυμέσων.
 • Δεν επιτρέπεται ο εντοπισμός ενός άλλου χρήστη μέσω των υπηρεσιών ενημέρωσης τοποθεσίας.

Δικαιώματα Διαχειριστών – Ιδιοκτητών

Οι διαχειριστές έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Να διαγράψουν ένα σχόλιο ή/και μια καταχώρηση με ανάρμοστο περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.
 • Να απαγορεύσουν τη συμμετοχή κάποιου χρήστη μέσω αποκλεισμού της ηλεκτρονικής διεύθυνσης IP όταν επανειλημμένα δεν συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης.
 • Να διαγράψουν καταχώρηση η οποία αμφισβητεί την απόφαση διαγραφής κάποιας άλλης ανάρμοστης καταχώρησης. Σε περίπτωση που ο χρήστης πιστεύει ότι έχει ληφθεί λανθασμένη ή άδικη απόφαση, παρακαλείται να επικοινωνεί με τους διαχειριστές άμεσα, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα.
 • Να αλλάξουν κατηγορία/υποκατηγορία σε κάποια καταχώρηση αν θεωρούν ότι έχει επιλεγεί λανθασμένα η αρχική κατηγορία.
 • Να κατευθύνουν την καταχώρηση προς άλλα Νομικά Πρόσωπα του Φορέα που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατηγορίας αιτήματος.
 • Να προβαίνουν σε διορθωτικές αλλαγές στο κείμενο, όταν υπάρχουν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.

Πολιτική εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες προαιρετικά καταχωρούν προσωπικά στοιχεία τους όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου ο Φορέας να επικοινωνεί μαζί τους, εφόσον παραστεί ανάγκη παροχής διευκρινήσεων σχετικά με μια καταχώρησή τους. Επιπλέον χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της «υπηρεσίας». Τα στοιχεία, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την «υπηρεσία» «Google Analytics» προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν την «υπηρεσία». Η «υπηρεσία» Google Analytics αποθηκεύει πληροφορίες μεταξύ άλλων όπως ποιες σελίδες και για πόση ώρα, επισκέπτεται ο χρήστης, πώς τις εντόπισε κα. Οι διευθύνσεις IP αποκρύπτονται (μόνο ένα μέρος αποθηκεύεται) και προσωπικές πληροφορίες αναφέρονται όχι σε επίπεδο χρήστη αλλά για το σύνολο των χρηστών.

Cookies – αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή σας ή τη συσκευή σας

Για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της «υπηρεσίας», μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας ή τη συσκευή σας, τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies χρησιμοποιούνται κυρίως για να δίνεται η δυνατότητα παραμονής σύνδεσης στις εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται σε κάθε επίσκεψη επανεισαγωγής ονόματος χρήστη ή/και κωδικού.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ελέγχου ή/και διαγραφής των cookies όποτε επιθυμεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο http://www.AboutCookies.org.

Η «υπηρεσία» δεν χρησιμοποιεί cookies για κανέναν άλλον σκοπό πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν.